Tag Archives: FemtoLASIK

(เฟมโตเลสิก) เลสิกไร้ใบมีด คืออะไร

adminlasikthailand no comments

  LV Signature FemtoLASIK เฟมโตเลสิก คือ การทำเลสิกโดยปราศจากใบมีด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการรักษาสายตา หากคุณกำลังมองหาวิธีการรักษาสายตาที่มีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำ ปลอดภัยสูงและให้ความรู้สึกสบายตามากที่สุด LV Signature FemtoLASIK เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณ LV Signature FemtoLASIK (เลสิคแบบไร้ใบมีด) คืออะไร Femto LASIK  เป็นกระบวนการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิกโดยใช้เลเซอร์ในทุกขั้นตอน โดยอาศัยการทำงานของเครื่องแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ หรือที่เรียกว่า Femtosecond Laser  ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่มีความเร็วสูง และพลังงานต่ำ ช่วยให้การทำเลสิคไม่จำเป็นต้องอาศัยใบมีดอีกต่อไป จึงไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความไม่สบายตา และยังถือเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีความความแม่นยำ และปลอดภัยสูงสุด Femtosecond Laser  (เฟมโตเลสิก  ) คืออะไร เป็นเลเซอร์ชนิดพิเศษที่ได้ถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่เกี่ยวข้องกับดวงตา หรือทางการแพทย์แขนงอื่นๆ และยังถูกนำไปใช้ในเครื่องมือทางการแพทย์ชนิดอื่นๆ มากมายอีกด้วย ข้อดีของ LV Signature FemtoLASIK เฟมโตเลสิก เฟมโตเลสิก