Tag Archives: ทำ LASIK

อายุเท่าไหร่ที่เหมาะแก่การทำเลสิก

adminlasikthailand no comments

  อายุนั้นนับเป็นตัวเลขที่บ่งบอกอะไรได้หลายอย่าง การทำงาน การเรียน มีสิทธิมีเสียงในสังคม การออกเสียงเลือกตั้งสภาผู้แทนราฎษร แต่ไม่มีอายุที่กำหนดไว้สำหรับการทำเลสิก ในการให้บริการทำเลสิคส่วนใหญ่จะกำหนดอายุสำหรับผู้ที่เหมาะสม คือ ช่วงอายุตั้งแต่ 18 ปีเป็นต้นไป เนื่องจากผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี สายตาจะยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ดังนั้นจึงควร รอให้อายุถึง 18 ปีเพื่อให้ค่าสายตาคงที่ ก่อนเข้ารับการรักษา แต่ในการเข้ารับการรักษาส่วนใหญ่ ผู้เข้ารับการรักษามักอยู่ในช่วงอายุ 20-40 ปี สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป สายตาจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หลังจากนั้นไม่นานหลายๆ คนเริ่มที่จะจำเป็นต้องใส่แว่นตาอ่านเนื่องจากสภาพที่เรียกว่าสายตายาวตามอายุ การรักษาเป็นการทำให้ระดับสายตากลับมาเป็นปกติ ดังนั้นอาจมีความจำเป็นต้องใช้แว่นในการอ่านหนังสือเช่นเดียวกับคนสายตาปกติทั่วไป ตอนอายุ 60 ดวงตาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง นั้นคือ เริ่มมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของการเป็นต้อกระจก ยิ่งอายุมากขึ้นก็จะยิ่งมีข้อจำกัดหลายๆ อย่าง ว่าด้วยเรื่องของสุขภาพและโรคภัยที่อาจจะส่งผลกระทบในการทำเลสิก อย่างเช่น ต้องไม่มีโรคที่เป็นข้อห้ามของการทำ LASIK เช่น โรคต้อหิน โรคจอประสาทตา หรือ โรค SLE