4616abf83a8c2999feb7842a63108528

 

พอเวลาที่เรามองคนใส่แว่น เราจะมีความรู้สึกว่าต้องเรียนเก่งแน่เลย แต่ถ้ามองอีกมุมการใส่แว่นตาก็ดูจะทำให้สูญเสียบุคลิกภาพ คนที่ใส่คงจะต้องมีปัญหามากมาย ซึ่งทางเลือกที่จะแก้ปัญหาสายตาก็มีมากมาย หนึ่งในนั้นคือ การทำเลสิก และคำถามที่ตามมาคือ เลสิก ทางเลือกของคนสายตาสั้นจริงหรือ?

เลสิก คือ การผ่าตัดแก้ไขสายตา สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ปัญหาสายยาวโดยกำเนิด สายตายาวตามอายุ โดยที่ใช้เลเซอร์ในการปรับความโค้งของกระจกตา ซึ่งกระบวนการทำเลสิกจะมีสองขั้นตอนใหญ่ คือ กระบวกการแยกกระจกตา และ การใช้เลเซอร์ในการปรับความโค้งของกระจกตา

สมัยก่อนจะทำการแยกกระจกตาด้วยใบมีด ซึ่งจะมีภาวะแทรกซ้อนซึ่งเกิดขึ้นได้จากมีด แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาการรักษาด้วยการใช้เลเซอร์ในการแยกกระจกตา เป็นการใช้เลเซอร์ทั้งกระบวกการเลสิก เมื่อเปิดกระจกตาแล้วจะทำการยิงเลเซอร์เพื่อปรับความโค้งของกระจกตา อย่างเช่น คนที่มีสายตาสั้น จะทำการยิงเลเซอร์ให้กระจกตาแบนลง เหมือนตอนที่เราเรียนมาคือ สายตาสั้นเราต้องใส่แว่นที่เป็นเลนส์เว้า ถ้าเป็นเลสิกเองแพทย์ก็จะทำการยิงเลเซอร์ให้กระทำเป็นเหมือนเลนส์เว้าที่อยู่ในตา ถ้าเป็นสายตายาว กระจกตาต้องการเลนส์นูน  ก็จะมีกระบวนการยิงเลเซอร์ให้กระจกตาตรงกลางนูนมากขึ้น ส่วนสายตาเอียง ก็จะมีแก่นหนึ่งกับอีกแก่นหนึ่งกำลังมันไม่เท่ากัน ก็จะมีการปรับความของแต่ละแก่นให้เท่ากัน

โดยปกติคนที่ทำเลสิคต้องมีค่าสายตาที่คงที่ก่อน โดยแนะนำอายุตั้งแต่ 18 -50 ปี ซึ่งถ้าอายุมากกว่านี้ปัญหาที่จะตามมาคือ ปัญหาต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ ซึ่งทำให้ถึงแม้เราจะทำเลสิค ดีแล้วแต่การเป็นต้อกระจกก็จะทำให้กระจกตาเราขุ่นมัว ก็จะทำให้เห็นไม่ชัด ก็จะมีการตรวจประเมินก่อนว่าเป็นผู้สมัครที่ดีหรือไม่

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ ที่เรียกว่า เฟมโตเลสิก หรือเลสิกแผลเล็ก กระบวนการจะแตกต่างเลสิกธรรมดา คือ การใช้เลเซอร์ตัวเฟมโตเลสิกในการเปิดกระจกตา การยิงเลเซอร์จะเป็นการยิงสองชั้น เปิดแค่เป็นแผลเล็กๆ แล้วจากนั้นจะเอากระจกตาออกมาผ่านแผลเล็กๆ นั้น เพื่อปรับกระจกตาให้มีจุดโฟกัสที่เป็นปกติ

ทำเลสิกแล้วทำให้ตาบอดได้จริงหรือ

การทำเลสิก โอกาสการติดเชื่อ หรือ โอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยมาก แต่การจะทำเลสิกได้ต้องผ่านกระบวนการตรวจค่าสายตาที่ละเอียด และการประเมินผลภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดกระจกตาย้วย หรือคนไข้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างที่อาจจะมีภาวะเสี่ยงที่ไม่สามารถทำได้

หากท่านใดที่สนใจอยากทำเลสิก เราขอแนะนำ ศูนย์เลสิค Laser Vision ด้วยองค์ประกอบทั้งในด้านเครื่องมืออันทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวกว่า 19  ปี ภายใต้มาตรฐานการรักษา เนื่องจากเทคโนโลยีที่ Laser Vision เลือกใช้นั้น ถือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และช่วยประหยัดเนื้อเยื่อกระจกตามากกว่าสถานพยาบาลอื่น จึงเพิ่มโอกาสให้กับคนไข้ที่มีสายตาผิดปกติระดับสูง สามารถทำการรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิคได้มากขึ้น

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *